Sunday, July 20, 2014

மோசடி


பாம்பு மோசடி 

MLM மோசடி 

ஈமு மோசடி

கலசம் மோசடி 

இந்த வரிசையில 


சதுரங்க வேட்டை - யில இன்னொரு மோசடி  வேலையும் சேத்துருக்கலாம்  . . 


VIP மாறி ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு படம் எடுத்துட்டு . . . 

அதை நல்ல படம்னு  . . .  ஜனங்களை ஏமாத்துறது . . . . !

வாழ்த்துகள் வினோத்  . . . .