Wednesday, April 10, 2013

அம்மா அறிவுக்கூடம்


mc ன்னா   மேக்டோவேல்
mh ன்னா மேன்ஷன் ஹவுஸ்
kf ன்னா கிங் பிஷர்
bp ன்னா பேக்பைபெர்
நைன்ட்டின்னா  90 ml
குவார்டெர்ன்னா 180 ml
ஹாபுன்னா 375 ml
புல்லுன்னா 750 ml  . . . .

தமிழர்களுக்கு அறிவு புகட்டும்
இந்த டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு

அம்மா அறிவுக்கூடம் என்று பெயர் வைக்கலாமே   ?

                                          - இரண்டாம் கோணசித்தன்