Wednesday, March 20, 2013

ஏழை பங்காளர்கள்

வெளிநாட்டு கார்களை இந்தியாவில் உள்ள டிராவல்ஸ் நிறுவனங்கள்

இறக்குமதி செய்யும் போது வரிச் சலுகைகள் உண்டு.

இந்த வரிச் சலுகையை பயன்படுத்திக் கொண்டு வெளிநாட்டு கார்களை

இறக்குமதி செய்யும் டிராவல்ஸ் நிறுவனங்கள்

முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றன.

இப்படித்தான் மு.க. ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி பயன்படுத்தி வரும்

ரூ. 20 கோடி மதிப்பிலான ஹம்மர் ரக (Hummer) வெளிநாட்டு காரும்


இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 

- News