Friday, October 7, 2011

ஒரு நகைச்சுவை செய்தி


அன்னை தெரசாவுடன் ஒப்புமைப்படுத்தி


காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு


அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு சர்வதேச விழிப்புணர்வு மையம் என்ற ஒரு அமைப்பு பரிந்துரைத்திருந்தது.


ஆனாலும் சோனியாவுக்கு விருது கிடைக்கவில்லை.

-----செய்தி